5 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28550

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

1.

8302.10.00.00.11

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

5

2.

8302.10.00.00.19

Diğerleri

5

3.

8302.42.00.00.00

Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Koltuk amortisörleri hariç)

5

4.

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya 

5

 *Kg: Brüt ağırlık                                                                                                                                                                      ”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2012

28169

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/10/2012

28451