5 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28550

TEBLİĞ

TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

1.

7326.90.92.00.00

Açık kalıpta dövülmüş (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

2.

7326.90.94.00.00

Kapalı kalıpta dövülmüş (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

3.

7326.90.96.00.00

Sinterlenmiş (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

4.

7326.90.98.00.11

Kelepçeler (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

5.

7326.90.98.00.19

Diğerleri (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

6.

8503.00.99.90.19

Diğerleri (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

*Kg: Brüt ağırlık.                                                                                                                                                                      ”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2011

28051

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2012

28350