5 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28550

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 13/1/2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2)’in 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

“

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF KIYMET(*)
($=ABD Doları)

1.

3921.90.60.00.11

Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

2,5 $/Kg

2.

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

25 $/Kg

3.

8301.40.11.00.00

Silindirli kapı kilitleri

20 $/Kg

4.

8301.40.19.00.11

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

20 $/Kg

5.

8301.40.19.00.19

Diğerleri

20 $/Kg

6.

8301.60.00.00.00

Aksam ve parçalar

15 $/Kg

7.

9105.21.00.00.00

Elektrikle çalışan duvar saatleri

3,50 $/Adet

8.

9609.10.10.00.00

"Kurşunları" grafitten olanlar

3 $/(144 Adet)

9.

9609.10.90.00.00

Yalnız boyu 9 cm.den küçük olanlar

2,50 $/(144 Adet)

10.

Diğerleri

4 $/(144 Adet)

11.

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

12.

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,16 $/Adet

13.

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

*Kg: Brüt ağırlık                                                                                                                                                                      ”

 

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2011

27814

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008