5 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28550

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/19)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 29/8/2008 tarihli ve 26982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/19)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)

1.

8211.10.00.00.11

Sofra ve mutfak bıçakları

12

2.

8211.10.00.00.12

Maket bıçakları

12

3.

8211.10.00.00.19

Diğerleri

12

4.

8211.91.00.00.00

Sabit ağızlı sofra bıçakları

12

5.

8211.92.00.00.00

Sabit ağızlı diğer bıçaklar

12

6.

8211.93.00.00.10

Maket bıçakları 

12

7.

8211.93.00.00.90

Diğerleri

12

8.

8211.94.00.00.00

Bıçak ağızları

12

9.

8211.95.00.00.00

Adi metallerden saplar

12

*Kg: Brüt ağırlık.                                                                                                                                                              ”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2008

26982

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/7/2011

28008

2-

11/7/2012

28350