5 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28550

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1.

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

2.

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

3.

6911.10.00.00.19

Diğerleri

3.000

4.

6911.90.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

5.

6911.90.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

6.

6911.90.00.00.19

Diğerleri

3.000

7.

6912.00.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

8.

6912.00.30.00.00

Greden olanlar

2.000

9.

6912.00.50.00.11

Beyaz olanlar

1.500

10.

6912.00.50.00.12

Tek renkli olanlar

1.800

11.

6912.00.50.00.19

Diğerleri

1.800

12.

6912.00.90.00.00

Diğerleri

2.000

13.

6913.10.00.00.10

El yapımı çiniden olanlar

2.500

14.

6913.10.00.00.90

Diğerleri

2.500

15.

6913.90.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

16.

6913.90.93.00.10

El yapımı çiniden olanlar

1.500

17.

6913.90.93.00.90

Diğerleri

1.500

18.

6913.90.98.00.00

Diğerleri

2.000

19.

6914.10.00.00.00

Porselen veya çiniden olanlar

2.500

20.

6914.90.00.00.00

Diğerleri

2.000

*Ton: Brüt ağırlık.                                                                                                                                                                  ”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/1/2004

25348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/1/2005

25711

2-

11/7/2012

28350