10 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28524

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

BİRDEN ÇOK MEDYA HİZMET SAĞLAYICIYA ORTAKLIKLA İLGİLİ

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna uygun teselsül ettirilmiştir.

“(2) Ancak ortak olduğu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yönetim kuruluna üye olmayan ya da yönetim kurulunu belirleme imtiyazı olmayan ve hisse oranı % 5 veya altında olan doğrudan veya dolaylı tüzel ortaklar için ortaklık tespiti yoluna gidilmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2011

28144