10 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28524

DÜZELTME

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği”nin 11 inci maddesinde yer alan “1 inci” ibaresi, Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 4/1/2013 tarihli ve 36816135/150 sayılı yazısı üzerine, “2 nci” olarak düzeltilmiştir.