5 Ocak 2013 Tarihli ve 28519 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/4083       Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/4101       Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

—  Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2013/1)

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 Tarihli ve 4170-5 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/22 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/51 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/95 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/388 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri