1 Ocak 2013 Tarihli ve 28515 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/4116      Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar

2012/4133      Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

TEBLİĞLER

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/29, K: 2012/49 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/90, K: 2012/71 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/30, K: 2012/96 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/113, K: 2012/108 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/28, K: 2012/134 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yaymlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete'de, 2012/4105 sayılı Akrilonitril İthalatında Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, 2012/4107 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, 2012/4109 sayılı Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, ile Ekonomi Bakanlığına ait Tebliğler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de, Yönetmelikler ve Tebliğler yayımlanmıştır.