31 Aralık 2012 Tarihli ve 28514 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6364    2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu