25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Trkiye Serbest Muhasebeci Mal Mavirler ve Yeminli Mal Mavirler Odalar Birliinden:

SERBEST MUHASEBECLER, SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER

VE YEMNL MAL MAVRLERN MESLEK FAALYETLERNDE

UYACAKLARI ETK LKELER HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayl Resm Gazetede yaymlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacaklar Etik lkeler Hakknda Ynetmeliin adnda yer alan SERBEST MUHASEBECLER, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesinde yer alan Serbest Muhasebecilik, ve Serbest Muhasebeciler, ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinde yer alan Serbest Muhasebecilik, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan Serbest Muhasebecilik, ibaresi ile ayn fkrann (i) bendinde yer alan Serbest Muhasebeci, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmelie aadaki ek 1 inci madde eklenmitir.

Uluslararas Etik Standartlarnda yaplan deiiklikler

EK MADDE 1 Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafndan Uluslararas Etik Standartlarnda yaplan deiiklikler TRMOB tarafndan meslek mensuplarna duyurulur.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici 1 inci madde eklenmitir.

Serbest Muhasebeciler

GEC MADDE 1 Mevcut Serbest Muhasebeciler, bu Ynetmelik ve ekinde yer alan etik ilkeler hkmlerine tabidir.

MADDE 7 Ayn Ynetmelikte yer alan Ek-1in ad aadaki ekilde deitirilmitir.

SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER VE YEMNL MAL MAVRLERN MESLEK FAALYETLERNDE UYACAKLARI ETK LKELER

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Serbest Muhasebeci Mal Mavirler ve Yeminli Mal Mavirler Odalar Birlii Ynetim Kurulu yrtr.