25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Spor Genel Mdrlnden:

GENLK VE SPOR GENEL MDRL FEDERASYON

BAKANLARI SEM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/2/2009 tarihli ve 27139 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Federasyon Bakanlar Seim Ynetmeliinin;

a) Ad Spor Genel Mdrl Federasyon Bakanlar Seim Ynetmelii olarak,

b) 1 inci maddesinde geen Genlik ve Spor Genel Mdrl ibaresi Spor Genel Mdrl olarak,

c) 2 nci maddesinde geen Genlik ve Spor Genel Mdrl ibaresi Spor Genel Mdrl, zerk ibaresi Bamsz olarak,

) 3 nc maddesinde geen Genlik ve Spor Genel Mdrlnn ibaresi Spor Genel Mdrlnn olarak,

d) 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde geen Sportif Deerlendirme Kurulunca ibaresi Kurulca olarak,

e) 11 inci maddesinin birinci fkrasnda geen Sportif Deerlendirme Kurulu ibaresi Kurul olarak,

deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

b) Genel Mdr: Spor Genel Mdrn,

c) Genel Mdrlk: Spor Genel Mdrln,

) Federasyon: Genel Mdrln ana hizmet birimi olarak faaliyet gsteren spor federasyonlarn,

d) Kurul: 3289 sayl Kanunun ek-9 uncu maddesi ile 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulu Ynetmelii hkmlerine gre kurulan Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulunu,

ifade eder.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular ile casusluk, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, yama, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl, haksz mal edinme, ike ve tevik primi sularndan hkml bulunmamak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkras ile 13 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Spor Genel Mdr yrtr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Spor Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/2/2009

27139