25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KREDLERN VE DER ALACAKLARIN NTELKLERNN
BEL
RLENMES VE BUNLAR N AYRILACAK KARILIKLARA LKN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA Y
NETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarca Kredilerin ve Dier Alacaklarn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar in Ayrlacak Karlklara likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin geici 5 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Libyada yerleik gerek ve tzel kiiler ile Libyada ve/veya Libyaya ynelik faaliyetleri bulunan gerek ve tzel kiilere bankalarca kullandrlan krediler ve dier alacaklar hakknda 31/12/2013 tarihine kadar aada belirtilen hkmler uygulanr:

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin geici 6 nc maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bankalarca denizcilik sektrnde kullanlmak zere kullandrlan krediler ve dier alacaklar hakknda 31/12/2013 tarihine kadar aada belirtilen hkmler uygulanr:

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/11/2006

26333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

6/2/2008

26779

2-

23/1/2009

27119

3-

6/3/2010

27513

4-

9/4/2011

27900

5-

28/5/2011

27947

6-

18/6/2011

27968

7-

30/12/2011

28158

8-

21/9/2012

28418