25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 21/12/2012

             Karar No  : 2012/32

             Konu         : Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015).

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Ekonomi Bakanlığının 10/10/2012 tarih ve 69452 sayılı yazısı dikkate alınarak; Ekonomi Bakanlığınca 2010 yılından bu yana çalışmaları devam eden ve Kalkınma Bakanlığı eş güdümünde nihai hali verilen ekli “Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015)