25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih            :   22/10/2012

             Karar No     :   2012/25

             Konu            :   Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi

                                      ve Eylem Planı (2012-2016)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/9/2012 tarih ve 2258 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum/kuruluşları ve özel sektörün katkıları ile hazırlanan ve 15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısındaki görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai hale getirilen ekli “Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın kabulüne, karar verilmiştir.

Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)