25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

TEBL

Trk Patent Enstitsnden:

MARKA TESCL BAVURULARINA AT MAL VE HZMETLERN

SINIFLANDIRILMASINA LKN TEBL

(TPE: 2012/3)

MADDE 1 (1) 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile taraf olunan Markalarn Tescili Amacyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararas Snflandrmasna likin Nis Anlamasna gre dzenlenen mal ve hizmet listesi Anlamaya taraf lkelerin kararlaryla her yl yaplan toplanty takiben ilgili ylda yaymlanr ve takip eden yln Ocak aynn ilk gn yrrle girer. Bu uygulamaya gre hazrlanan bu Tebli 1/1/2013 tarihi itibariyle yrrle girecek olan mal ve hizmet listesini ve bu listeye ilikin esaslar dzenler.

MADDE 2 (1) Ekteki listede mallar 34, hizmetler 11 snfta toplanmtr.

MADDE 3 (1) Ekteki listede yer alan baz gruplar genel balklar halinde dzenlenmitir. Bu gruplara ilikin genel balklarn tanmlama kapsamna giren ve ilgili Nis snfnda bulunan mallarn veya hizmetlerin tamamn kapsad kabul edilecektir.

MADDE 4 (1) Ekteki liste tm mallar veya hizmetleri kapsamamaktadr. Herhangi bir genel balk kapsamna girmeyen ve listede belirtilmemi mallara veya hizmetlere marka tescil bavurusunda yer verilmesi durumunda; sz konusu mallar veya hizmetler listede yer alan ayn Nis snfnda bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle ayn kapsamda deerlendirilebilir.

MADDE 5 (1) 24/6/1995 tarihli ve 556 sayl Markalarn Korunmas Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen ayn tr maln veya hizmetin tespitinde, Ekteki listede yer alan gruplar esas alnr. Ancak Enstit marka tescil bavurularnn veya itirazlarn incelenmesi aamalarnda bu gruplar, ayn tr maln veya hizmetin tespitinde daha dar veya farkl mal veya hizmet gruplarn da ierecek ekilde daha geni kapsamda deerlendirebilir.

MADDE 6 (1) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayl Resm Gazetede yaymlanan Marka Tescil Bavurularna Ait Mal ve Hizmetlerin Snflandrlmasna likin Tebli (TPE: 2012/2) yrrlkten kaldrlmtr.

GEC MADDE 1 (1) 1/1/2012 - 28/1/2012 tarihleri arasnda yaplan marka tescil bavurularndan, Nis snflandrmasnda 1/1/2012 tarihi itibaryla meydana gelen snf deiiklikleri nedeniyle ilave snf creti alnmaz.

MADDE 7 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerini Trk Patent Enstits Bakan yrtr.

 

Ek:

Mal ve Hizmetlerin Snflandrlmas

 

1. SINIF

 

Sanayide, bilim sahasnda, fotoraflkta, tarm, bahecilik ve ormanclkta kullanlan kimyasallar.

 

Gbreler ve topraklar.

 

lenmemi suni reineler ve ilenmemi plastikler.

 

Yangn sndrc maddeler.

 

Krtasiye, tbbi ve ev ii kullanm amal olanlar hari yaptrclar.

 

2. SINIF

 

Boyalar, vernikler, laklar, pas nleyiciler, ahab koruyucu maddeler, boyalar iin balayc ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkab boyalar; matbaa boyalar ve mrekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartular dahil); besin maddelerini, ispeniyari rnleri ve iecekleri boyamaya mahsus maddeler.

 

lenmemi doal reineler.

 

Boyaclar, dekoratrler, matbaaclar ve sanatlar iin metal levhalar ve toz halde metaller.

 

3. SINIF

 

Aartma ve temizlik amal maddeler.

 

Parfmeri; kozmetik rnleri, kiisel kullanm amal koku vericiler (insan ve hayvanlar iin deodorantlar dahil).

 

Sabunlar.

 

Di bakm rnleri.

 

Andrc rnler (zmpara bezleri, zmpara katlar, ponza talar, andrc pastalar dahil).

 

Parlatma ve bakm rnleri (deri, vinil, metal, ahap vb. iin).

 

 

4. SINIF

 

Snai amal yalar, gresler (kesme svlar, toz emici-slatc ve balayc maddeler dahil).

 

Kat yaktlar (odun dahil).

Sv ve gaz yaktlar ile bunlarn kimyasal olmayan katklar.

 

Aydnlanma amal mumlar, fitiller, yar mamul vakslar, balmumlar (vakslar), parafinler.

 

5. SINIF

 

nsan ve hayvan sal iin ilalar, tbbi amal kimyasal rnler, kimyasal elementler.

 

Tbbi ve veterinerlik amal olan ya da olmayan diyet maddeleri; besin takviyeleri, zayflatc rnler; bebek mamalar; tbbi amal bitkiler ve bitkisel iecekler.

 

Di hekimlii iin rnler (aletler/cihazlar hari).

 

Hijyen salayc rnler (pedler, tamponlar, tbbi amal yaklar, pansuman malzemeleri, kat ve tekstilden mamul ocuk bezleri).

 

Zararl bitkileri, hayvanlar ve mantarlar imha edici maddeler.

 

nsan ve hayvanlar iin olanlar hari deodorantlar, havay tazeleyici kokular.

 

Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop ldrcler), tbbi amal deterjanlar.

 

6. SINIF

 

Deerli olmayan maden cevherleri.

 

Adi metaller ile bunlarn alamlar ve yar mamulleri.

 

Barnma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, evreleme, depolama, yerletirme veya inaat amalaryla yaplm metalden malzemeler ve aralar, metalden portatif merdivenler dahil.

 

Eleme, filtreleme ve benzeri amalar iin yaplm metalden malzemeler.

 

Metalden mamul kaplar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunlarn kasalar ve aksamlar.

 

Elektrik iin olmayan madeni kablolar, teller.

 

Hrdavat (nalburiye) eyas.

 

Havalandrma, stma, kanalizasyon, telefon, yeralt elektrik ve iklimlendirme tesisatlar iin havalandrma kanallar, menfezler, menfez kapaklar, bacalar, baca apkalar, menhol (baca) kapaklar, zgaralar.

 

Metalden mamul iaretle gsterme, ynlendirme, belirtme, tantma amal malzemeler (tabelalar, panolar, plakalar dahil).

 

Metalden mamul sv veya gaz nakli amal borular ve bunlarn balant paralar (metalden vanalar; sondaj borular dahil).

Madeni para kasalar.

 

Metalden mamul demiryolu malzemeleri.

 

Madeni iskele babalar ve amandralar, madeni dubalar, deniz tatlar iin apa demirleri.

 

Dkm ileri iin madeni kalplar (makine paras olanlar hari).

 

Adi metallerden veya bunlarn alamlarndan yaplm sanat eserleri.

 

Metalden mamul kapaklar, ie kapaklar.

 

Madeni direkler.

 

Kaldrma, ykleme ve nakil iin madeni paletler, madeni halatlar, yk kaldrma ve tamada kullanlan madeni asklar, balar, kolonlar, kuaklar, bantlar ve eritler.

 

7. SINIF

 

Ahap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin ilenmesi, bunlara ekil verilmesi iin makineler, takm tezgahlar ve bu amala kullanlan endstriyel robotlar.

 

makineleri, ayn ileve sahip robotik mekanizmalar.

 

Kaldrma, tama ve iletme makineleri, ayn ileve sahip robotik mekanizmalar (asansrler, yryen merdivenler, vinler dahil).

 

Tarm, hayvanclk, ziraat sektrlerinde ve tahl/meyve/sebze/gda ilenmesinde kullanlan makineler ve robotik mekanizmalar.

 

Kara tatlar iin olanlar hari motorlar, elektrikli motorlar, bunlarn paralar ve tertibatlar, kara tatlarnda kullanlan ve bu snfta yer alan paralar.

 

Rulmanlar, bilyal veya masural yataklar.

 

Lastik skme ve takma makineleri.

 

Alternatrler, jeneratrler, elektrik jeneratrleri, gne enerjisi ile alan jeneratrler.

 

Boya makineleri, otomatik boya pskrtme tabancalar, elektrikli zmbalama makineleri ve tabancalar, elektrikli yaptrc tabancalar, basnl hava veya sv pskrtc makineler iin tabancalar, elektrikli el matkaplar, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basnl hava reticiler, kompresrler, ara ykama makineleri ve yukarda saylan makine ve aralarla ayn ileve sahip robotlar.

 

Kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazlar, elektrikli lehim cihazlar, elektrikli ark kesme cihazlar, elektrikli kaynak makine elektrotlar ve bunlarla ayn ileve sahip robotlar.

Matbaa makineleri.

 

Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarda saylan makinelerle ayn ileve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mhrleme cihazlar [paketleme] dahil).

 

Tekstil makineleri, diki makineleri ve bunlarla ayn ileve sahip endstriyel robotlar.

 

Makine veya motor paras olmayan pompalar (akaryakt dolum ve datm pompalar ve bunlarn tabancalar dahil).

 

Dorama, tme, ezme, rpma ve ufalama iin mutfakta kullanlan elektrikli aletler; ykama makineleri (amar/bulak ykama makineleri, stmal olmayan santrifjl amar kurutma makineleri dahil); zemin, hal veya deme temizleme amal elektrikli makineler, elektrikli sprgeler ve bunlarn paralar.

 

Otomatik sat makineleri.

 

Galvanizle kaplama ve elektroliz (akmla kaplama) makineleri.

 

Elektrikli ve elektronik ama kapama mekanizmalar.

 

8. SINIF

 

Deerli madenlerden olanlar dahil atallar, kaklar, baklar ve kesme, dorama, soyma amal elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri.

 

Kesici ve drtc silahlar.

 

Tra, epilasyon, manikr, pedikr, gzellik amal kiisel bakm iin kullanlan bu snfa dahil alet ve cihazlar (elektrikli sa dzletiricileri ve kvrclar, makaslar dahil).

 

Makine, cihaz ve tat onarm, inaat, ziraat, bahecilik ve ormanclkla ilgili elle alan (motorsuz) aletler.

 

Elektrikli-elektriksiz, buharl tler.

 

9. SINIF

 

Bilimsel amal ve laboratuarda kullanm amal olanlar dahil lme aletleri, cihazlar, gstergeler ve laboratuarlarda kullanlan malzemeler.

 

Ses ve grntnn kayd, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodksiyonu) iin cihazlar (veri ilem, haberleme ve oaltma amal cihazlar ve bilgisayar evre donanmlar dahil).

 

Manyetik, optik kayt tayclar ve bunlara kaydedilmi bilgisayar programlar ve yazlmlar; bilgisayar alar vastasyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayt edilebilen elektronik yaynlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar.

Antenler, uydu antenler, ykselticiler ve bunlarn paralar.

 

Bilet otomatlar, nakit para ekme makineleri.

 

Makine ve cihazlarn elektroniinde kullanlan elemanlar.

 

Birim zamandaki tketim miktarn len sayalar ve zaman ayarlayclar.

 

Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amal donanmlar.

 

Gzlkler, gne gzlkleri, lensler ve bunlarn kutular, klflar, paralar ve aksesuarlar.

 

Elektrik enerjisini iletim, dntrme, depolama kontrol cihazlar ve aralar (elektrik, elektronikte kullanlan kablolar ve g kaynaklar; piller, akler dahil).

 

Ana fonksiyonu uyar ve alarm olan cihazlar (tat alarmlar hari), elektrikli ziller.

 

Trafikte kullanm amal sinyalizasyon, iaretle bildirme cihazlar ve aralar.

 

Yangn sndrme amal tatlar dahil yangn sndrme aletleri ve cihazlar (yangn sndrme hortumlar ve yangn sndrme vanalar dahil).

 

Radarlar, denizalt radarlar (sonarlar), gece gr salayc veya arttrc aletler ve cihazlar.

 

Dekoratif mknatslar.

 

10. SINIF

 

Cerrahi, tbbi, di hekimlii ve veterinerlik iin alet, cihaz ve mobilyalar.

 

Yapay organlar ve protezler.

 

Tbbi ortopedik malzemeler.

 

Ameliyathane giysileri ve steril rtler.

 

Cinsel amal aletler ve malzemeler.

 

Prezervatifler (kondom/kaput).

 

Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler iin di kayclar.

 

11. SINIF

 

Aydnlatma cihazlar (tatlar, i ve d mekanlar iin aydnlatma armatrleri).

 

Istma ve buhar retme tesisat iin cihazlar (kat, sv, gaz yaktl ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil).

klimlendirme ve havalandrma cihazlar.

 

Soutucular ve dondurucular.

 

Piirme, kurulama ve kaynatmada kullanlan elektrikle ve gazla alan aletler, makineler ve cihazlar (elektrikli amar kurutucular, sa kurutucular ve el kurutma cihazlar dahil).

 

Shhi tesisat, vitrifiye rnleri; musluklar, du takmlar, klozet i takmlar, banyo-du kabinleri, kvetler, evyeler, lavabolar.

 

Su yumuatma cihazlar, su artma cihazlar, su artma tesisat, atk artma tesisat.

 

Tbbi amal olmayan elektrikli alt yayglar ve elektrikli battaniyeler, stc yastklar, elektrikli veya elektriksiz ayak stclar, scak su torbalar (termoforlar).

 

Akvaryumlar iin filtreler ve filtre-motor kombinasyonlar.

 

Sanayi tipi piirme, kurutma ve soutma tesisat.

 

Pastrize ve sterilize edici makineler.

 

12. SINIF

 

Motorlu kara tatlar ve bu tatlar iin motorlar, paralar (motosikletler, mobilet dahil).

 

Bisikletler ve bunlarn gvdeleri, gidonlar, amurluklar.

 

Tat kasalar, damperli kasalar, traktr rmorklar, frigorifik kasalar, rmork balantlar, tatlar iin damperler, kaldrma tertibatlar.

 

Tat koltuklar, koltuklar iin ba dayanaklar, emniyetli ocuk koltuklar, koltuk klflar, ara rtleri (aracn eklini alm), gnelikler.

 

Sinyaller ve yn sinyalleri iin kollar, tat camlar iin silecekler, silecek kollar.

 

Tatlar iin i ve d lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takmlar, tat lastikleri iin yamalar, kaynak yamalar, tat lastikleri iin supaplar.

 

Tat camlar, emniyetli tat camlar, tatlar iin dikiz aynalar ve yan aynalar.

 

Patinaj zincirleri, takozlar.

 

Tatlar iin portbagajlar, bisiklet ve kayak tayclar, seleler.

 

Lastik iirme pompalar.

 

Tatlar iin hrsz alarmlar, kornalar.

Yolcular iin emniyet kemerleri, haval yastklar.

 

Bebek arabalar, tekerlekli sandalyeler, pusetler.

 

El arabalar, pazar arabalar, tek veya ok tekerlekli el arabalar, market arabalar, ev eyalar iin tekerlekli tayclar.

 

Rayl tatlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler.

 

Deniz tatlar ve paralar (motorlar hari).

 

Hava tatlar ve paralar (motorlar hari).

 

13. SINIF

 

Ateli, haval, yayl silahlar ile bunlara ait klf ve ask kaylar.

 

Ar silahlar, havanlar, roketler.

 

Havai fiekler.

 

Kiisel kullanm iin koruyucu gazlar.

 

14. SINIF

 

Kuyumculuk eyalar (taklitleri dahil); altnlar, mcevherler, kymetli talar ve bunlardan mamul taklar, kol dmeleri, kravat ineleri ve heykeller, biblolar.

 

Saatler ve zaman lme cihazlar (kronometreler ve paralar, saat kordonlar dahil).

 

15. SINIF

 

Mzik aletleri ve kutular.

 

16. SINIF

 

Kat, karton (mukavva) ve bunlardan yaplm rnler (krtasiye amal rnler hari); kat havlular, tuvalet katlar, kat peeteler, ambalaj ve sarma amal katlar, karton kutular.

 

Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.

 

Matbaa ve ciltleme malzemeleri.

 

Basl evraklar; basl yaynlar, takvimler, posterler, fotoraflar, afiler, tablolar, kartmalar, (pullar).

 

Krtasiye, bro, eitim-retim, yazm, izim, resim ve sanatlar iin malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hari; krtasiye tipi kat rnler ve yaptrclar dahil).

 

Bro makineleri.

 

Badana ve boya ileri iin fralar ve rulolar.

17. SINIF

 

Kauuk, gtaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, ubuk ve folyo halinde yar mamul sentetik malzemeler.

 

Yaltm (izolasyon), dolgu ve tkama malzemeleri (derz dolgular, contalar, o-ringler dahil).

 

Lastikten, plastikten veya kauuktan mamul bklebilir borular, hortumlar (tatlar iin kullanlanlar dahil), boru klf ve rakorlar; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru klflar ve rakorlar, hortum rakorlar, tatlar iin radyatr hortumlar (yangn hortumlar hari).

 

18. SINIF

 

lenmi veya ilenmemi deriler ve postlar, yapay deriler, kseleler, astarlk deriler.

 

Derilerden, deri taklitlerinden veya dier malzemelerden mamul tama amal baka snflarda yer almayan eyalar (antalar, deri veya ksele kutular ve sandklar, anahtarlklar dahil).

 

emsiyeler, gne emsiyeleri, gnelikler, bastonlar.

 

Krbalar, koum takmlar, eyerler, zengi ve eyer kaylar.

 

19. SINIF

 

naat, yol yapm, tamirat, kaplama amalaryla kullanlan kum, akl, mcr, asfalt, zift, imento, al gibi malzemeler.

 

Beton, al, toprak, kil, doal ve yapay ta, ahap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmi ve ekil alm yap/inaat/yol yapm ve benzer amal malzemeler, yap elemanlar, tanabilir bu malzemelerden yaplar, direkler, bariyerler (ahap ve sentetik malzemeden kap ve pencereler dahil).

 

Yollar iin metal, mekanik ve aydnlatmal olmayan trafik iaretleri.

 

Beton, ta veya mermerden yaplm antlar, heykeller.

 

Tabaka veya erit halinde tabii veya sentetik yzey kaplamalar, s ile yaptrlabilen sentetik kaplamalar; atlar iin ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar.

 

naatlar iin cam rnleri.

 

Metalden olmayan prefabrik yzme havuzlar.

 

Akvaryum kumlar.

 

20. SINIF

 

Yapldklar maddelere ve malzemelere baklmakszn mobilyalar.

Yatak ilteleri, yastklar, tbbi amal olmayan haval yataklar ve yastklar, kamplar iin uyku tulumlar, deniz yataklar.

 

Aynalar.

 

Ar kovanlar, suni petekler ve petek talar.

 

Bebekler iin ana kucaklar, parmaklkl oyun parklar (i mekanlar iin), bebek beikleri, yrteler.

 

Ahap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar iin ereveler, kimlik kartlar, knyeler, isimlikler, etiketler.

 

Ahap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amal variller, flar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kaplar, nakliye amal konteynerler, sandklar, tama paletleri, bunlarla birlikte kullanlan kapaklar.

 

Ahap veya sentetik malzemelerden mamul hrdavat (nalburiye) eyas, mobilya balantlar, ama kapama tertibatlar.

 

Tahta, mum, balmumu, plastik veya aldan mamul bu snfa dahil ss ve dekorasyon eyalar.

 

Sepetler, balk sepetleri.

 

Ev hayvanlar iin kulbeler, yuvalar, yataklar.

 

Ahap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler.

 

Bambu perdeler, stor perdeler, erit perdeler, dekorasyon amal boncuklu perdeler; perde kopalar, perde halkalar, perde kancalar, perde ubuklar.

 

21. SINIF

 

Elektriksiz temizlik aletleri gereleri (boya fralar hari fralar, elik talalar, sngerler, elik ynleri, stpler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulak eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, hal sprgeleri, sopal yer paspaslar, makine paras olmayan elektrikli fralar dahil).

 

Di fralar, elektrikli di fralar, di ipleri, tra fralar, sa fralar, taraklar.

 

Deerli metalden olanlar da dahil olmak zere, bu snfa dahil elektrikle almayan ev ve mutfak gereleri, kap kacak, vazolar.

 

t masalar ve klflar, amar kurutmalklar, elbise asklar.

 

Ev hayvanlar iin kafesler ve malzemeler, evlerde kullanlan bitki ve hayvan yetitirme yerleri (akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar).

 

Camdan, porselenden, seramikten, kilden ss ve dekorasyon eyalar.

Fare kapanlar, haerat tuzaklar, sinek yakalayclar, sinek raketleri, tuvalet ta delikleri iin kapaklar (sinek ve haerat kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar dahil).

 

Parfm bekleri (yandnda koku yayan bekler), parfm spreyleri ve vaporizatrleri (pskrte), elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra ponponlar, tuvalet eyalar iin kutular.

 

Pskrtmeli hortum balklar, sulama szgeleri iin balklar, sulama aletleri, bahe sulama szgeleri, musluklara taklan ular.

 

lenmemi cam, yar ilenmi cam, dekorasyon iin cam mozaikler ve cam tozlar (inaat iin olanlar hari), cam ynleri (izolasyon ve tekstil amal olmayan).

 

Spor msabakalarnda verilen kupalar.

 

22. SINIF

 

Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar, balk alar.

 

adrlar, tenteler, brandalar, yelkenler, ara rtleri (ara eklini almam olanlar).

 

Tekstilden mamul ambalaj torbalar.

 

Kauuk ve sentetik olmayan deme doldurma malzemeleri (yn, pamuk dahil).

 

Tekstil amal sentetik elyaflar, ilenmemi bkm elyaflar, cam elyaflar.

 

23. SINIF

 

Tekstil amal bkm iplikleri; diki, nak ve rg iplikleri, tireler, esnek iplikler.

 

 

24. SINIF

 

Dokunmu veya dokunmam kumalar.

 

Ev tekstil rnleri; perdeler, yatak rtleri, nevresimler, araflar, yastk klflar, battaniyeler, yorganlar, havlular.

 

Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler.

 

25. SINIF

 

Koruyucu amal olanlar hari her trl malzemeden yaplm i-d giysiler, oraplar.

 

Ayak giysileri.

 

Ba giysileri.

26. SINIF

 

Danteller ve naklar (aplikeler), gprler, fistolar, dar dokumalar, eritler ve kurdeleler, ekstraforlar, fitiller, giysiler iin kumatan yaplm hazr harfler ve rakamlar, armalar, rtbe iaretleri, vatkalar.

 

Giysiler iin dmeler, kopalar, halkalar, fermuarlar, ayakkab ve kemer tokalar, perinler, yapkan bantlar, balar, toplu ineler, ineler, diki ineleri, diki makinesi ineleri, tlar ve rg ileri, ine kutular ve inelikler.

 

Yapma iekler, yapma meyveler.

 

Takma salar ve sa aksesuarlar.

 

27. SINIF

 

Hallar, kilimler, yolluklar.

 

Seccadeler.

 

Muambalar, yapay imen, demelik mantarl muamba (linolyum).

 

Spor amal minderler.

 

Tekstilden olmayan duvar kaplamalar, duvar katlar.

 

28. SINIF

 

Oyunlar ve oyuncaklar.

 

Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitr ile balanp oynanabilen oyunlar iin aletler, makineler ve cihazlar (jetonla alanlar dahil).

 

Hayvanlar iin oyuncaklar.

 

ocuk baheleri, parklar ve oyun parklar iin oyuncaklar.

 

Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri.

 

Suni ylba aalar ve bunlar iin ssler, suni karlar, ngraklar, parti ve benzeri elenceler iin malzemeler, kattan parti apkalar.

 

29. SINIF

 

Et, balk, kmes ve av hayvanlarnn etleri ile her nevi ilenmi et rnleri.

 

Kuru bakliyat.

 

Hazr orbalar, bulyonlar.

 

Zeytin, zeytin ezmeleri.

 

St ve st rnleri (tereya dahil).

 

Yenilebilir bitkisel yalar.

 

Kurutulmu, konservelenmi, dondurulmu, piirilmi, ttslenmi, salamura edilmi her trl meyve ve sebzeler.

 

Kuru yemiler.

 

Fndk ve fstk ezmeleri, tahin.

 

Yumurtalar, yumurta tozlar.

 

Patates cipsleri.

 

30. SINIF

 

Kahve, kakao; kahve veya kakao esasl iecekler, ikolata esasl iecekler.

 

Makarnalar, mantlar, eriteler.

 

Pastaclk ve frnclk mamulleri, tatllar.

 

Bal, ar st, propolis.

 

Yiyecekler iin eni/lezzet vericiler.

 

Mayalar, kabartma tozlar.

 

Her trl un, irmikler, niastalar.

 

Toz eker, kesme eker, pudra ekeri.

 

aylar, buzlu aylar.

 

ekerlemeler, ikolatalar, biskviler, krakerler, gofretler.

 

Sakzlar.

 

Dondurmalar, yenilebilir buzlar.

 

Tuz.

 

Hububat (tahl) ve mamulleri.

 

Pekmez.

 

31. SINIF

 

Tarm rnleri, bahecilik rnleri ve tohumlar.

 

Ormanclk rnleri.

 

Canl hayvanlar (kulukalk yumurtalar, dllenmi yumurtalar dahil).

 

Canl ve kurutulmu bitkiler ve otlar.

 

Hayvan yemleri.

 

Malt (insan tketimi iin olmayan).

 

 

32. SINIF

 

Biralar; bira yapmnda kullanlan preparatlar.

 

Maden sular, kaynak sular, sofra sular, sodalar.

 

Sebze ve meyve sular, bunlarn konsantreleri ve zleri, merubatlar.

 

33. SINIF

 

Alkoll iecekler (biralar hari).

 

 

34. SINIF

 

Ttn ve ttn mamulleri.

 

Deerli metalden olanlar da dahil olmak zere, ttn ienlere mahsus malzemeler (pipolar, puro ve sigara azlklar, kllkler, ttn kutular, sigara sarmak iin cep aletleri, sigara katlar, nargileler, akmaktalar, akmaklar dahil).

 

Kibritler.

 

35. SINIF

 

Reklamclk, pazarlama ve halkla ilikiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amal sergi ve fuarlarn organizasyonu hizmetleri dahil).

 

Bro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete abonelii dzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, bro makinelerinin kiralanmas hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarndaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.

 

ynetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danmanlk, muhasebe ve mali mavirlik hizmetleri, personel ie yerletirme, ie alma, personel seimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri.

Ticari ve snai rnler iin eksperlik hizmetleri.

 

Ak artrmalarn dzenlenmesi ve gerekletirilmesi hizmetleri.

 

Mterilerin mallar elverili bir ekilde grmesi ve satn almas iin mallarn* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan sat maazalar, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri dier yntemler ile salanabilir).

* Bu ksmda mal veya mal grubu belirtiniz.

 

36. SINIF

 

Sigorta hizmetleri.

 

Finansal ve parasal hizmetler.

 

Gayrimenkul komisyonculuu, mavirlii ve idaresi hizmetleri.

 

Gmrk mavirlii hizmetleri.

 

37. SINIF

 

naat hizmetleri, inaat ara - gerelerinin ve i makinelerinin kiralanmas hizmetleri.

 

Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haere ilalama hizmetleri; temizlik aralar ve makinelerinin kiralanmas hizmetleri.

 

Kara aralar servis istasyonu hizmetleri (bakm, tamir ve akaryakt dolumu).

 

Deniz aralarnn bakm ve tamiri hizmetleri; gemi inaat hizmetleri.

 

Hava tatlarnn bakm ve tamiri hizmetleri.

 

Mobilyalara ilikin deme, tamir, restorasyon hizmetleri.

 

Istma, havalandrma ve su tesisatnn kurulmas (tesis edilmesi), bakm ve tamiri hizmetleri.

 

Giysilerin temizlii, bakm ve tamiri hizmetleri.

 

Snai makinelerin ve cihazlarn, bro makinelerinin ve cihazlarnn, haberleme cihazlarnn, elektrikli ve elektronik cihazlarn tesisi, bakm ve tamiri hizmetleri.

 

Asansr tamiri ve bakm hizmetleri.

 

Saat tamiri hizmetleri.

 

Madencilik, maden karma hizmetleri.

 

Ayakkab, anta, kemer tamiri hizmetleri.

38. SINIF

 

Radyo ve televizyon yayn hizmetleri.

 

Haberleme hizmetleri (internet servisi salama hizmetleri dahil).

 

Haber ajans hizmetleri.

 

39. SINIF

 

Kara, deniz ve hava tamacl hizmetleri ve kara, deniz ve hava tatlarnn kiralanmas hizmetleri (tur dzenleme, seyahat iin yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil).

 

Araba parklar hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.

 

Tekne barndrma hizmetleri.

 

Boru hatt ile tama hizmetleri.

 

Elektrik datm hizmetleri.

 

Su temin hizmetleri.

 

Tat ve mallar kurtarma hizmetleri.

 

Mallarn depolanmas, paketlenmesi ve sandklanmas hizmetleri.

 

plerin depolanmas ve tanmas hizmetleri, atklarn toplanmas ve tanmas hizmetleri.

 

40. SINIF

 

Adi metallerin ileme hizmetleri.

 

Deerli metallerin ilenmesi hizmetleri.

 

Fotografik ve sinematografik rnlerin ilenmesi hizmetleri (banyo, bask ve foto gravr hizmetleri dahil).

 

Gdalarn ilenmesi hizmetleri.

 

Hayvan kesim hizmetleri.

 

Deri ve krk ileme hizmetleri.

 

Saralk hizmetleri.

Kuma ileme hizmetleri, yn ileme hizmetleri.

 

Terzilik hizmetleri, nak ileme hizmetleri.

 

Ahap ve kereste ileme hizmetleri.

 

Sanat eserlerinin erevelenmesi hizmetleri.

 

Sv, kimyasal madde, gaz, hava ileme hizmetleri.

 

Cam ve optik cam ileme hizmetleri.

 

Malzemelerin montaj (nc ahslar adna) hizmetleri.

 

Di teknisyenlii (dkm) hizmetleri.

 

mlekilik hizmetleri.

 

Enerji retimi hizmetleri, jeneratrlerin kiralanmas hizmetleri.

 

Kadn ilenmesi.

 

Bask hizmetleri, ciltilik hizmetleri.

 

Plastik ileme hizmetleri.

 

41.SINIF

 

Eitim ve retim hizmetleri.

 

Sempozyum, konferans, kongre ve seminer dzenleme, idare hizmetleri.

 

Spor, kltr ve elence hizmetleri.

 

Dergi, kitap, gazete v.b. gibi yaynlarn basma hazr hale getirilmesi, okuyucuya ulatrlmasna ilikin hizmetler (global iletiim alar vastasyla anlan hizmetlerin salanmas da dahil).

 

Film, televizyon ve radyo programlar yapm hizmetleri.

 

Haber muhabirlii hizmetleri, foto-muhabirlii hizmetleri.

 

Fotoraflk hizmetleri.

 

Tercme hizmetleri.

 

42. SINIF

 

Bilimsel ve snai inceleme, aratrma hizmetleri; mhendislik hizmetleri.

Bilgisayar hizmetleri; bilgisayar programlama, bilgisayar virse kar koruma, bilgisayar sistem tasarm, bakalar adna web sitelerinin tasarlanmas, bakm ve gncelletirilmesi, yazlm tasarm, kiralanmas ve gncelletirilmesi, internet arama motoru salama, hosting, bilgisayar donanmlar alannda danmanlk ve kiralanmas hizmetleri.

Bu snfa dahil olup mhendislik, mimarlk, bilgisayar hizmetleri kapsamna girmeyen her trl tasarm hizmetleri; grafik sanat tasarm hizmetleri.

 

Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

 

43. SINIF

 

Yiyecek ve iecek salanmas hizmetleri.

 

Geici konaklama hizmetleri.

 

Gndz bakm (kre) hizmetleri.

 

Hayvan bakm evleri hizmetleri.

 

44. SINIF

 

Tbbi hizmetler.

 

Gzellik bakm hizmetleri.

 

Veterinerlik ve hayvanclkla ilgili hizmetler.

 

Tarm, bahecilik ve ormanclkla ile ilgili hizmetler.

 

45. SINIF

 

Hukuki hizmetler (snai ve fikri mlkiyet haklar konusunda danmanlk hizmetleri dahil).

 

Gvenlik hizmetleri.

 

Evlendirme brolar hizmetleri.

 

Cenaze hizmetleri.

 

Giysi kiralama hizmetleri.

 

Yangn sndrme hizmetleri.

 

Refakat etme hizmetleri.