25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

UTAN EML SANTRFJ POMPALAR (BEYAN BASINCI: 16 BAR)-KISA

GSTERL, ANMA ALIMA NOKTASI VE BOYUTLARI LE

LGL TEBL (TS EN ISO 2858)

(TEBL NO: MSG-MS-2012/41)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard Teblii (Tebli No: SG-2001/89-90) ile Bakanlka mecburi uygulamaya konulan, TS EN 22858 Santrifj Pompalar Utan Emmeli (Beyan Basnc 16 Bar); Ksa Gsterili, Anma alma Karakteristikleri ve Boyutlar standard mecburi uygulamadan kaldrlmtr. Bu standardn yerine Trk Standardlar Enstits tarafndan hazrlanan TS EN ISO 2858 Utan Emili Santrifj Pompalar (Beyan Basnc: 16 Bar)-Ksa Gsterilii, Anma alma Noktas ve Boyutlar standard imalat ve sat safhalarnda mecburi olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 2858 standardnn kapsam aada verilmitir.

Bu standard, en yksek iletme beyan basnc 16 bar2) olan, utan emili santrifj pompalarn esas boyutlarn ve anma alma noktas karakteristiklerini kapsar.

MADDE 4 (1) Sz konusu standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) Sz konusu standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaym tarihinden alt ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.