25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BAIMSIZ VE RNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVRDAM

POMPALARI LE LGL EVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERNE DAR TEBL (SGM-2011/15)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz ve rnlere Entegre Salmastrasz Devirdaim Pompalar ile lgili evreye Duyarl Tasarm Gereklerine Dair Tebliin (SGM-2011/15) geici 1 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 1/1/2014ten itibaren, termal gne enerjisi sistemlerinin ve s pompalarnn birincil devreleri iin zel olarak tasarlananlar hari, salmastrasz bamsz devirdaim pompalarnn Ek-Iin 1 inci maddesinin birinci fkrasnda tanmlanan verimlilik seviyesine uygun olmas zorunludur.

MADDE 2 Ayn Teblie ekli Ek-Iin 1 inci maddesinde ve 2 nci maddesinde yer alan 1 Ocak 2013 ibareleri 1 Ocak 2014 olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

23/9/2011

28063