25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Sleyman Demirel niversitesinden:

SLEYMAN DEMREL NVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTS

LSANSST ETM RETM VE SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sleyman Demirel niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/1/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc, 44 nc ve 46 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) lan edilmesi dnlen renci kontenjanlar, ilgili EABD tarafndan belirlenerek enstit mdrlne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstit kurulunda grlerek karara balanmak zere Senatoya sunulur ve Rektrlk tarafndan ilan edilir. landa programlarn adlar, son bavuru tarihi, bavuru koullar, istenen belgeler, var ise dier aklayc bilgiler yer alr. Sz konusu ilan her yaryl banda verilebilir. Snav ile ilgili tm ilemler, Enstit Mdrl tarafndan yrtlr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Eitim dal ynnden EABDce uygun grlen bir yksek lisans diplomasna sahip olmas, lisans diplomasyla bavuranlarn ise lisans mezuniyet notunun 4 tam not zerinden en az 3.5 veya edeer mezuniyet derecesine sahip olmas.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin nc fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Tezsiz ve uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programlarna renci kabul ve yerletirilme esaslar aada belirtilmitir.

1) Adaylarn lisans diplomasna sahip olmalar gerekir.

2) Tezsiz ve uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programlarna bavurularn deerlendirilmesi; Adaylar Lisans mezuniyet ortalamasna gre yerletirilir. Notlarn eit olmas durumunda en gen olan adayn puan dikkate alnr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Tezsiz ve Uzaktan Eitim Tezsiz Yksek Lisans Programlar iin mlakat yaplmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili EABD bakanlnn nerisi ve EYK onay ile atanr. Jri, en az asil, iki yedek yeden oluur. yelerden biri tez danmandr. Dier iki yeden en az birinin yksekretim kurumu iindeki baka bir EABDnin veya baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmas gerekir. Jri yelerinin seiminde, jri yelerinin uzmanlk alanlar savunulacak tez konusuna en uygun retim yeleri arasndan seilmesine dikkat edilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie 45 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Engelli renciler

MADDE 45/A (1) Engelli rencilerin eitim retim faaliyetlerinde ve snavlarnda tabi olacaklar uygulamalar Senato tarafndan belirlenir.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman Demirel niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/10/2011

28095