25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/4019

             Rize Serbest Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/10/2012 tarihli ve 70604 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    H. YAZICI                                                     C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                           M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                                          Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                 İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

5/11/2012 TARİHLİ VE 2012/4019 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – Rize Serbest Bölgesinin 23/5/1997 tarihli ve 97/9530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırları ekli krokide gösterildiği şekilde yeniden tespit edilmiştir.

             MADDE 2 – Mülkiyeti Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Rize Serbest Bölgesi arazisinin kullanım hakkı, 13/10/2010 tarihinden bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Ekonomi Bakanlığına bedelsiz olarak devredilmiş sayılır.

             MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/1997

23033

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2011

27845

Kararın eki için tıklayınız