24 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28507

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES NLSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 Eitim-retim sresince rencilerin katlacaklar snavlar; ara snavlar, yaryl sonu snavlar, btnleme snavlar ve mazeret snavlar adlaryla dzenlenen snavlardr. Snavlar kural olarak yazl yaplr. lgili retim sorumlusunca nceden yazl olarak Blm Bakanlnn resmi onay ile duyurulmak kaydyla, snavlar uygulamal veya hem yazl hem uygulamal yaplabilir. Snavlar tam not = 100 zerinden deerlendirilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 Yaryl sonu snav programlar akademik takvimde gsterilen tarih aralnda, ilgili blm bakanlklarnca hazrlanp Meslek Yksekokulu Mdrlnn onay alndktan sonra, snavlarn balamasndan en az onbe gn nce ilan edilir. rencinin bir dersin yaryl sonu snavna girebilmesi iin o derse kaytl olmas ve devam koulunu yerine getirmi olmas zorunludur.

Bir dersin baar notu; rencinin o dersin ara snavlarndan ald notlarn ortalamasnn % 30u ile dnem sonu snavnn % 70i toplanarak bulunan nottur. rencinin bir dersten baarl saylabilmesi iin ders baar notunun yz tam not zerinden en az ellibe olmas zorunludur. Dnem ii almalardan alnan notlarn baar notunu hangi oranda etkileyecei, ilgili ders sorumlularnn blm bakanl aracl ile Mdrle sunulan nerileri ve Meslek Yksekokulu Ynetim Kurulu karar ile belirlenir ve en ge yaryln beinci haftas iinde duyurulur.

lgili dnemde kaytlanm olduu dersten baarsz olan renciler iin akademik takvimde belirtilen tarihte btnleme snav yaplr. Snav program ilgili blm bakanlklarnca hazrlanarak snavlardan en ge bir hafta nce ilan edilir. Btnleme snavna giren rencinin dnem baar notu, dnem ii snav sonular, varsa dnem ii dier almalar ve btnleme snav sonucu dikkate alnarak hesaplanr. Dnemde, dersten devamsz (NA) olan renci o dersin btnleme snavna giremez. Btnleme snavlar iin mazeret snav yaplmaz.

Ara snav, yaryl sonu snav ve btnleme snav ktlar ve snav sonular; ilgili retim sorumlularnca, snav tarihinden sonraki en ge on gn iinde blm bakanlna, blm bakanlnca da Meslek Yksekokulu Mdrlne kilitli dolaplarda arivlenmek zere teslim edilir. Snav sonularnn birer rnei ilgili blmce dosyalanr ve rencilerin not ktne kaydedilir, asllar ise renci leri Dairesi Bakanlna gnderilir. Yaryl sonu baar notlar blm bakanlklarnca ilan edilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.