24 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28507

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES LSANS ETM-RETM

SRESYLE SINAV VE DEERLENDRME ESASLARINA

LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi Lisans Eitim-retim Sresiyle Snav ve Deerlendirme Esaslarna likin Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Snavlar

MADDE 13 renciler ara snav ve almalardan baka bir de dnem sonu snavna tabi tutulurlar her dnemde en az bir ara snav yaplmas zorunludur. Ara snav tarihleri blm bakanlklarnca dnemin ilk ay iinde ilan edilir. Ara snav tarihlerindeki deiiklikler blm bakan onay ile gerekleir. Ara snavlar dnda ksa sreli snavlar nceden tarih belirlenmeksizin yaplabilir. Dnem sonu snavlar faklte/yksekokul tarafndan saptanan ve ilan edilen yer ve zamanda yaplr. Bir renciye verilecek dnem sonu ders baar notu, dnem ii ve dnem sonu snav sonular ile dnem ii almalar ve derse devam durumu gz nnde tutularak retim eleman tarafndan takdir olunur.

lgili dnemde kaytlanm olduu dersten baarsz olan renciler iin akademik takvimde belirtilen tarihte btnleme snav yaplr. Snav program ilgili blm bakanlklarnca hazrlanarak snavlardan en az bir hafta nce ilan edilir. Btnleme snavna giren rencinin dnem baar notu, dnem ii snav sonular, varsa dnem ii dier almalar ve btnleme snav sonucu dikkate alnarak hesaplanr. Dnemde, dersten devamsz (NA) olan renci o dersin btnleme snavna giremez. Btnleme snavlar iin mazeret snav yaplmaz.

Ara snav ve/veya dnem sonu snav gerektirmeyen dersler ilgili blmce saptanarak renci leri Daire Bakanlna bildirilir. Bu durumda, dnem sonu ders notu rencinin dnem ii almalar gz nnde tutularak verilir. Bu tr dersler iin btnleme snav yaplmaz.

Deerlendirmeye ilikin esaslar ilgili blm bakanlnca belirlenir ve dnem banda rencilere duyurulur.

Dnem sonu notlar akademik takvimde belirlenen sre de renci leri Daire Bakanlna iletilir. Dnem sonu ders notu blm bakanlklarnca renci leri Daire Bakanlna verildii anda kesinleir.

Snav evraknn saklanmas, ilgili faklte/yksekokul tarafndan salanr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.