24 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28507

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES LSANSST ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi Lisansst Eitim-retim Ynetmeliinin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) renciler ara snav ve/veya yaryl ii almalarndan baka, yaryl sonu snavna ve/veya yaryl sonu proje almas deerlendirmesine alnr. Ayrca, ilgili dnemde kaytland dersin yaryl sonu snavna girme hakk olan ve dnem sonunda bu dersten baarsz olan renci btnleme snavna alnr. Yaryl sonu snavlar ve btnleme snavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde EADB tarafndan tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanlarda yaplr.

(2) renciye verilecek yaryl sonu ders notu; ara snavlar, yaryl sonu snav ve/veya yaryl sonu proje almas deerlendirmesi ile dnem ii almalar ve derse devam gz nnde tutularak retim eleman tarafndan verilir. Bu hesaplamada; btnleme snavna alnan rencinin yaryl sonu notunun hesaplanmasnda yaryl sonu snav yerine btnleme snavndan ald not dikkate alnarak hesaplanr.

(3) EADB tarafndan hakl ve geerli grlen bir nedenle herhangi bir snava giremeyen renciye mazeret snav verilir. Btnleme snav iin mazeret snav yaplmaz.

(4) Dnemde, dersten devamsz (NA) olan renci o dersin btnleme snavna giremez.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/5/2008

26890

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

27/6/2010

27624

2-

10/3/2011

27870