14 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28497

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE

AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSGM-2012/40)

MADDE 1 – (1) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarları için ayar istasyonları tarafından, sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler ek-l’de yer alan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikâyetli olarak ayar istasyonlarına sevk edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

MADDE 5 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 7/2/1990 tarihli ve 20426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:90/34-35),

b) 12/2/1991 tarihli ve 20784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:91/38-39),

c) 27/3/1992 tarihli ve 21184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:92/57-58),

ç) 6/2/1993 tarihli ve 21488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:93/13-14),

d) 26/1/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:94/1-2),

e) 31/12/1994 tarihli ve 22158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:94/79-80),

f) 30/12/1995 tarihli ve 22509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (95/135-136),

g) 24/1/1997 tarihli ve 22887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (96/130-131),

ğ) 12/1/1998 tarihli ve 23228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (97/25-96),

h) 30/1/1999 tarihli ve 23596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (98/124-125),

ı) 22/1/2000 tarihli ve 23941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2000/2-3),

i) 30/1/2001 tarihli ve 24303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2001/1-2),

j) 3/1/2002 tarihli ve 24629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/1),

k) 2/1/2003 tarihli ve 24981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2003/1-2),

l) 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2004/1-2),

m) 18/1/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2005/1-2),

n) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2006/1-2),

o) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2007/1-2),

ö) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2008/1-2),

p) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2009/1-2),

r) 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2010/1-2),

s) 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2011/1),

ş) 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MSGM-2011/20).

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.