10 Aralık 2012  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28493

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            7 Aralık 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-10226

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Aralık 2012 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  7 Aralık 2012

      B.01.0.KKB.01-06-380-719

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10226 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Aralık 2012 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI