4 Aralık 2012 Tarihli ve 28487 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1028   Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3903     Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Ekonomi ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/74)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/75)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/76)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2012 Tarihli ve 2012/173 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2012 Tarihli ve 2012/174 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2012 Tarihli ve 2012/175 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2012 Tarihli ve 2012/179 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

—    Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı’nın 11 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri