30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASI FYATLANDIRMA SSTEM YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasas Fiyatlandrma Sistemi Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya (m) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

f) lan Panosu: Akaryakt istasyonlarnda sata sunulan akaryaktlarn resmi isim ve tavan fiyatlarnn (her bir resmi ismin kapsam ierisindeki ticari rn isimleri ve bu rnlerin tavan fiyatlaryla birlikte) ilan edildii panoyu,

n) Farkllatrlm rn: Belirlenmi resmi isimli akaryaktlar iin mevzuatta n grlen tm koullar tayan ancak, ayn resmi ismin kapsam ierisinde farkl ticari isimler kullanlarak belli bir akaryaktn birden fazla ticari trnn oluturulmasyla piyasaya sunulan akaryakt,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkrann sonuna aadaki paragraf eklenmi, ayn maddenin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

a) stasyonlarnda veya ky pompalarnda, sata sunduklar akaryaktlarn resmi isimlerini ve tavan fiyatlarn istasyonlarn n cephesinde, yoldan aka grnr ekilde konulandrlm ilan panosunda ilan etmekle, rn farkllatrlmas yaplm olmas halinde her bir farkllatrlm rnn kendisi iin geerli tavan fiyat yazmakla,

c) Her bir akaryakt pompasnda, pompada satlan akaryaktn resmi ismini, rn farkllatrlmas yaplm olmas halinde resmi isim ile birlikte her bir farkllatrlm rn iin kullanlan ticari ismini ve fiyatn belirtmekle,

Farkllatrlm rnler ilan panosuna yazlrken, nce resmi isim, yannda veya altnda ticari isimler ve/veya logo yer alr. Ticari isim ve/veya logo, resmi ismin ncelikle ve kolaylkla okunmasn ve grlmesini gletirmeyecek biimde yazlr.

(3) Ticari isim ve markalar ile bunlara ilikin iaretler, resmi isimlerin okunmasn engellememek kaydyla ve fiyat belirtilen yerler dnda olmak zere, istasyon haricindeki veya dahilindeki dier yerlerde tek bana kullanlabilir. Ancak, ilan panosu ve pompalar dahil istasyon iinde ya da haricinde farkllatrlm rnlerin belli trdeki aralar iin gerekli olduu algsna yol aacak biimde tketicileri yanl ynlendirecek ibare, iaret, kartma v.b. kullanlamaz.

(4) stasyonda birden fazla ilan panosu bulunmas halinde ilan panolarndaki akaryakt isim ve fiyat bilgileri birbirleri ile ayn olmaldr.

(5) Farkllatrlm rn sat yapan datc lisans sahipleri bu rnlere ilikin aklamalar irket internet sayfasndan kamuoyuna duyururlar. Yaplan duyuruda, irketlere ait fikri ve snai haklara zarar getirmeyecek ve asgari olarak malzeme gvenlik bilgilerini ierecek ekilde rnlerin fiziksel ve kimyasal zellikleri ve ne ekilde farkllatrldna ilikin teknik bilgiler bulunur. Aklanan bilgiler iinde, ticari sr, fikri ve snai haklar hari olmak zere, sz konusu rndeki farkllatrma ilemine ve tketiciye salanan faydalara ilikin ispatlayc aklamalar ile yaplan bu aklamaya ait dokman rnekleri yer alr. Aklama metninin balang ksmnda punto, renk, biim vb. ynlerden metnin geri kalan ile ayn olmak zere Farkllatrlm olsun ya da olmasn lkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakt trlerinin tamam Avrupa Birlii standartlarna ve EPDK tarafndan belirlenen teknik dzenlemelere uygun olmak zorundadr. Bu kapsamda yakt trne gre hepsi aralarda gvenle kullanlabilirler. Farkllatrlm rnler ile dierleri arasnda kalite vb. dzenlenmi zellikler bakmndan otomobil, otobs, kamyon, tr, traktr vb. ara trne gre snrlayc ayrmlar bulunmamaktadr. ibaresine yer verilir. Duyuru ana sayfann herkesin kolaylkla grebilecei bir blmnde tketicilerin anlayabilecei ekilde yaplmal, tanmlanan ekliyle ana sayfada devaml olarak bulundurulmaldr.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Uyum ykmll

GEC MADDE 2 (1) lgili lisans sahipleri; ilan panolarn bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren 12 (oniki) ay ierisinde Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirir ve aklayc duyuruyu bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren 3 () ay iinde internet sayfalarnda yaynlamaya balarlar.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/10/2008

27024