30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

L VE L ALETLER MUAYENE YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayl Resm Gazetede yaymlanan l ve l Aletleri Muayene Ynetmeliinin 225 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine aadaki (5) ve (6) numaral alt bentler eklenmi ve ayn fkrann (b) bendinin (6), (7) ve (8) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

5) Taksimetre muayenelerinde; (6) numaral alt bentte verilen hesaplama modu ile cret tarifesi vermeye yetkili olan kurum/kurulu tarafndan aklanan al creti, zaman ve mesafe tarifesi, birim zaman ve birim mesafe deerleri esas alnr. Taksimetre, aklanan al cretine ilaveten mesafe ve zaman aralklar kendi ilerinde eit artlar kaydedecek ekilde creti hesaplar ve cret gstergesinde gsterir.

6) Taksimetreler; ara, bir saat iin belirlenen zaman tarifesi deerinin bir kilometre iin belirlenen mesafe tarifesi deerine blnmesi ile bulunan dnm hznn altnda bir hzda seyrederken veya beklerken zaman tarifesinin; dnm hznn zerinde bir hzda seyrederken mesafe tarifesinin uygulanmasna dayanan cret hesaplama modunu kullanr.

6) Taksimetrenin alr almaz cret tarifesi vermeye yetkili olan kurum/kurulu tarafndan belirlenmi olan al cretini gstermesi ve ara; dnm hznn altnda bir hzda seyrederken belirlenen birim zamana gelinceye kadar, dnm hznn zerinde bir hzda seyrederken ise belirlenen birim mesafeye gelinceye kadar cret gstergesinde deiikliin olmamas gerekir.

7) Taksimetre; ara, dnm hznn zerinde bir hzda seyrederken, ilk birim mesafe geildikten sonra ve her birim mesafe aldnda, kat edilen mesafenin karlnda denecek toplam creti gstermek zorundadr.

8) Taksimetre; ara, dnm hznn altnda bir hzda seyrederken veya beklerken, ilk birim zaman geildikten sonra ve her birim zaman aldnda, geen srenin karlnda denecek toplam creti gstermek zorundadr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik 1/6/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.