30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

KURUL KARARI

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

TTN RETM, LENMES, VE DI TCARET LE LGL USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YNETMELN 22 NC, 23 NC VE 26 NCI

MADDELERNN UYGULANMASI LE LGL TTN VE

ALKOL PYASASI DZENLEME KURULU KARARI

Karar No: 7084 Karar Tarihi: 21.11.2012

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulu;

A 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Ttn retimi, lenmesi, ve D Ticareti ile lgili Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 22 nci, 23 nc ve 26 nc maddeleri gereince alnmas gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, ttn ticareti yetki belgesi ve vize bedellerinin, 2013 yl iin aadaki ekilde uygulanmas ile;

1 Ttn leme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi iin 30.550 TL,

2 Ttn leme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi iin 61.100 TL,

3 a) Ttn Ticareti Yetki Belgesi iin 30.550 TL,

b) Ttn Ticareti Yetki Belgesi vize ilemleri iin yllk 3.055 TL,

uygunluk belgesi bedeli alnmasn,

B Bu Kararn Resm Gazetede yaymlanmasn,

Karar altna almtr.