30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

KURUL KARARI

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ETL ALKOL VE METANOLN RETM LE VE DI TCARETNE

LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELN

25 NC VE 26 NCI MADDELERNN UYGULANMASI LE

LGL TTN VE ALKOL PYASASI

DZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 7082

Karar Tarihi : 21.11.2012

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulu;

30/10/2011 tarihli ve 28100 sayl Resm Gazetede yaymlanan Etil Alkol ve Metanoln retimi ile ve D Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 25 inci maddesinin altnc fkras ile 26 nc maddesinin beinci fkrasna gre 1/1/2013 tarihinden itibaren geerli olmak zere izin belgesi bedelleri ile hizmet bedelleri hakknda;

MADDE 1 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi gereince alnmas gereken;

a) Tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin her bin litre proje kapasitesi bana 23,53 TL,

b) retim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin 19.600 TL,

c) Datm uygunluk belgesi bedelinin 19.600 TL,

d) Datm uygunluk belgesi yenileme bedelinin 2.370 TL,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi gereince alnmas gereken;

a) 20 litre ve daha kk ambalajl etil alkol ve alkoll karmlar iin her bin litre bana 48,19 TL,

b) 20 litreden byk ambalajl ve dkme etil alkoller iin her bin litre bana 19,61 TL,

c) Yakt biyoetanol iin her bin litre bana 8,24 TL alnmasn,

MADDE 3 Bu Kararn Resm Gazetede yaymlanmasn,

Karar altna almtr.