30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl) ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TARIM SGORTALARI HAVUZU ALIMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
Y
NETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarm Sigortalar Havuzu alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan teknik hizmetlerin yrtlmesi amacyla ibaresinden sonra gelmek zere tzel kiilii haiz ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Kurul, devlet destekli tarm sigortalar sisteminin etkin biimde almasn teminen, irketin organizasyon ve insan kaynaklar yapsnda gerekli deiiklik ve dzenlemelerin yaplmasn talep edebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) irketin, harcamalarnda ve istihdam politikalarnda, tasarrufa riayet edilmesi esastr. irket, her alt ayda bir Kurula ayrntl harcama raporu sunar. Hangi harcamalarn irket ve Havuz tarafndan yaplaca hususu, Kanun ve ilgili mevzuat hkmleri erevesinde, irket ve Havuz arasnda yaplacak szleme ile belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Havuz kaynaklar Kurul tarafndan belirlenen usul ve esaslar erevesinde deerlendirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Reasrans

MADDE 21 (1) Havuz, stlenilen risklerin transferi amacyla ulusal ve uluslararas sigortaclk piyasas, sermaye piyasas ve benzeri piyasalardan koruma temin edebilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(3) Sigorta irketleri, tarm sigortas szlemelerini Havuz adna ve Havuz tarafndan belirlenen standart polieler zerinden yapar ve prim ile riskin tamamn Havuza devreder.

(4) Kanun kapsamndaki tarm sigortas teminatlar mnhasran Havuz tarafndan verilir. Bu teminatlar risk ynetimi asndan artlarn gerekli klmas ve Kurul tarafndan uygun grlmesi halinde sigorta irketleri ile mtereken de verilebilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(7) Su rnleri sigortalarnn risk incelemeleri, su rnleri mhendisi, su rnleri blm mezunu ziraat mhendisleri, balklk teknoloji mhendisi ve veteriner hekimler; hasar tespitleri ise veteriner hekimle birlikte su rnleri mhendisi, su rnleri blm mezunu ziraat mhendisleri, balklk teknoloji mhendislerinden birisi tarafndan yaplr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal bulunduu Bakan ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/5/2006

26172

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

22/9/2006

26297

2-

24/1/2008

26766

3-

3/4/2012

28253