29 Kasım 2012 Tarihli ve 28482 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3884    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uluslararası Antalya Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri