20 Kasm 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28473

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mkerrer sayl Resm Gazete'de yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 178 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eyann iki hat sisteminin alt gmrk idarelerinde yeil veya beyana tabi eyam yoktur hattndan geirilmesi, hat sisteminin almad bir gmrk idaresinden beyan yaplmakszn geirilmesi veya ek 22/A da yer alan formla yaplan bildirim baka bir tasarruf yoluyla beyandr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 352 nci maddesinin birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

(2) Edeer eya olarak kullanlan tarm rnlerinin ithal eyas ile ticari kalite, teknik zellik ve nitelii itibariyle ayn olduuna ynelik tespit, mnhasran onikili bazda gmrk tarife istatistik pozisyonuna gre yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 513 nc maddesinin yedinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Tat depolanacak geici depolama yerlerinde kapal alan ile havayolu ile kargo tamaclna ilikin alacak geici depolama yerlerinde alan art aranmaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 519 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Genel antrepo olarak alp iletilmesi istenen yerler, bykehir belediyesi snrlar ierisinde olmas halinde 3.000 m2den, dier yerlerde ise 1.000 m2den kk olamaz. Souk hava tertibat, havayolu ile kargo tamacl gerektiren antrepolar ile yanc, parlayc, patlayc gibi zel tertibat gerektiren eyann konulaca antrepolar ile havaliman ve deniz liman sahas ierisinde alacak antrepolar bu arta tabi deildir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 534 nc maddesinin birinci fkrasnn (k) bendine aadaki (15), (16), (17) numaral alt bentler ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(15) Akaryakt antreposu tanklarnn gemilerden eya alm veya gemilere eya gndermesi iin iskele veya amandraya bal boru hattnn olmas;

(16) Boru hattyla gelen akaryaktn antrepo tanklarna alnmas iin dorudan boru hattyla antreponun balantsnn olmas;

(17) Akaryakt antrepolarnda kesintisiz yirmidrt saat kayt yapan, ilgili alann ve bilhassa alana giri k yerlerinin izlenmesini salayan harekete duyarl, ara tanmlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkn verecek znrlkte, kesintisiz g kaynana bal bir kamera sisteminin antrepo ileticileri tarafndan kurulmas ve kamera kaytlarnn talep edildii durumlarda herhangi bir gereke gstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralnda standart ve yaygn formatta gmrk idaresine ibraz edilmek zere kayt tarihinden itibaren bir yl sre ile elektronik ortamda saklanmas,

(3) Bakanlka verilen izin kapsamnda karayolu veya demiryoluyla yaplan akaryakt transiti ile hava tatlarna yakt vermek zere havalimanlarnda alacak antrepolar hari olmak zere serbest dolamda olmayan akaryaktn tanklara alnmas tamamen deniz yoluyla veya boru hattyla yaplr. Deniz yoluyla gelen akaryaktn iskele veya amandradan borularla tanklara iletilmesi gerekir.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie EK-22 den sonra gelmek zere bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK 22/A eklenmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK 33, ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/10/2009

27369 Mkerrer

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

 

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz