18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3839   2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

2012/3840   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/17)

—  Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar’a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Tebliğ (TS EN ISO 2503) (No: MSG-MS-2012/25)

—  Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) ile İlgili Tebliğ (TS EN 615) (No: MSG-MS-2012/26)

—  Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm: 3 PVC Yalıtımlı, Tekli, İkili ve Üçlülerden Oluşan Som veya Bükülü İletken Tellere Sahip Donanım Telleri ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-3) (No: MSG-MS-2012/27)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/20)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/21)

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 31/7/2012 Tarihli ve 2012/14 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlanmıştır.