17 Ekim 2012 Tarihli ve 28444 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KURUL KARARI

—  Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 31/7/2012 Tarihli ve 2012/14 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

İLÂNLAR

- Yargı İlânları