17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28444

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI

VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan 322 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI - T.P. ve 323 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI - Y.P. defteri kebir hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“322           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI - T.P.

 

32200         BİR AY VADELİ

322000       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322001       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322002       RESMİ KURULUŞLAR

322003       TİCARİ KURULUŞLAR

322004       DİĞER KURULUŞLAR

322005       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322006       YURTİÇİ BANKALAR

322007       YURTDIŞI BANKALAR

 

32210         ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

322100       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322101       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322102       RESMİ KURULUŞLAR

322103       TİCARİ KURULUŞLAR

322104       DİĞER KURULUŞLAR

322105       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322106       YURTİÇİ BANKALAR

322107       YURTDIŞI BANKALAR

 

32220         ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

322200       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322201       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322202       RESMİ KURULUŞLAR

322203       TİCARİ KURULUŞLAR

322204       DİĞER KURULUŞLAR

322205       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322206       YURTİÇİ BANKALAR

322207       YURTDIŞI BANKALAR

 

32230         DOKUZ AYA KADAR VADELİ (9 AY DAHİL)

322300       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322301       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322302       RESMİ KURULUŞLAR

322303       TİCARİ KURULUŞLAR

322304       DİĞER KURULUŞLAR

322305       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322306       YURTİÇİ BANKALAR

322307       YURTDIŞI BANKALAR

 

32240         BİR YILA KADAR VADELİ

322400       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322401       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322402       RESMİ KURULUŞLAR

322403       TİCARİ KURULUŞLAR

322404       DİĞER KURULUŞLAR

322405       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322406       YURTİÇİ BANKALAR

322407       YURTDIŞI BANKALAR

 

32250         BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

322500       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322501       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322502       RESMİ KURULUŞLAR

322503       TİCARİ KURULUŞLAR

322504       DİĞER KURULUŞLAR

322505       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322506       YURTİÇİ BANKALAR

322507       YURTDIŞI BANKALAR

 

323             KATILMA HESAPLARI - ÖZEL FON HAVUZLARI - Y.P.

 

32300         BİR AY VADELİ

323000       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323001       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323002       RESMİ KURULUŞLAR

323003       TİCARİ KURULUŞLAR

323004       DİĞER KURULUŞLAR

323005       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323006       YURTİÇİ BANKALAR

323007       YURTDIŞI BANKALAR

 

32310         ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

323100       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323101       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323102       RESMİ KURULUŞLAR

323103       TİCARİ KURULUŞLAR

323104       DİĞER KURULUŞLAR

323105       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323106       YURTİÇİ BANKALAR

323107       YURTDIŞI BANKALAR

 

32320         ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

323200       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323201       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323202       RESMİ KURULUŞLAR

323203       TİCARİ KURULUŞLAR

323204       DİĞER KURULUŞLAR

323205       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323206       YURTİÇİ BANKALAR

323207       YURTDIŞI BANKALAR

 

32330         DOKUZ AYA KADAR VADELİ (9 AY DAHİL)

323300       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323301       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323302       RESMİ KURULUŞLAR

323303       TİCARİ KURULUŞLAR

323304       DİĞER KURULUŞLAR

323305       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323306       YURTİÇİ BANKALAR

323307       YURTDIŞI BANKALAR

 

32340         BİR YILA KADAR VADELİ

323400       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323401       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323402       RESMİ KURULUŞLAR

323403       TİCARİ KURULUŞLAR

323404       DİĞER KURULUŞLAR

323405       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323406       YURTİÇİ BANKALAR

323407       YURTDIŞI BANKALAR

 

32350         BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

323500       YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323501       YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323502       RESMİ KURULUŞLAR

323503       TİCARİ KURULUŞLAR

323504       DİĞER KURULUŞLAR

323505       TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323506       YURTİÇİ BANKALAR

323507       YURTDIŞI BANKALAR”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinde 323507 YURTDIŞI BANKALAR hesabından sonra gelmek üzere aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

“325           KATILMA HESAPLARI - ÖZEL FON HAVUZLARI – KIYMETLİ MADEN – Y.P.

 

32500         YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

32503         YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

325030       BANKALAR

325031       BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

325039       DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

32510         YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

32512         YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

325120       BANKALAR

325121       BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

325129       DİĞER TÜZEL KİŞİLER”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 TOPLANAN FONLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” ibaresi ile 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “3 TOPLANAN FONLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” hesap gruplarının başlığı “3 KATILIM FONU VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “3 TOPLANAN FONLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” hesap grubuna ilişkin açıklamaya altıncı paragraf olarak aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“Özel fon havuzlarında toplanan fonlar, anapara geri ödemesinin yapılacağı tarih dikkate alınarak ilgili hesaplara kaydedilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/11/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/1/2007

26415 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/9/2007

26639

2-

11/12/2009

27429

3-

28/5/2011

27947