27 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28424

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinin II. Bölge 18 inci sıradaki “İçel” ibaresi “Mersin”, 26 ncı sıradaki  “Samsun” ibaresi “Manisa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2012

28387