25 Eylül 2012 Tarihli ve 28422 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/3633   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 2012-2014 Yılları İkinci Uygulama Programının Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 5/9/2012 Tarihli ve 456 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Medipol Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Alternatif Yakıtlar Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Şifa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri