22 Eylül 2012 Tarihli ve 28419 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3735     Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

2012/3737     İnsan Hakları Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

 

İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

—  İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Serap YAZICI’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/67)

—  İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine, Yrd. Doç. Dr. Levent KORKUT’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/68)

 

YÖNETMELİKLER

—  Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adlî Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri