21 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28418

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim öğretim yıllarında meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenimleri süresince bu Yönetmeliğin 30/7/2012 tarihinden önce yürürlükte olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/12/2009

27447

2-

9/7/2010

27636

3-

26/5/2011

27945

4-

26/9/2011

28066

5-

9/7/2012

28348

6-

30/7/2012

28369