18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2007 tarihli ve 26647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.