18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARININ

YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 –  6/8/1999 tarihli ve 23778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.