18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        17 Eylül 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7849

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 10/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7598 sayılı yazımız.

                         b) 10/9/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-280-554 sayılı yazınız.

             Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi II. Toplantılarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren Azerbaycan, Ukrayna ve Bosna-Hersek Cumhuriyetleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Bosna-Hersek Cumhuriyeti kısmının iptal edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             17 Eylül 2012

      B.01.0.KKB.01-06-288-567

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 10/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7598 sayılı yazınız.

                         b) 10/9/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-280-554 sayılı yazımız.

                         c) 17/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7849 sayılı yazınız.

             Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi II. Toplantılarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren Azerbaycan, Ukrayna ve Bosna-Hersek Cumhuriyetleri’ne giden Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Bosna-Hersek Cumhuriyeti kısmının iptal edildiği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının Bosna-Hersek Cumhuriyeti kısmının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI