18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2012/54

İşyeri                      :  Odak Temizlik Peyzaj Yemek ve Danışmanlık Hizmeti Tic. Ltd. Şti.

                                   Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Enise Sok. No: 3

                                   Tuzla/İSTANBUL

SGK Sicil No.         :  1154624.034

Tespiti İsteyen       :  T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme                 :  Odak Temizlik Peyzaj Yemek ve Danışmanlık Hizmeti Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirketin İçmeler Mah. Enise Sok. No: 3 Tuzla/İSTANBUL adresinde bulunan Tuzla Devlet Hastanesinde hizmet alım ihalesi yoluyla yaptığı işin, hastaların kimlik bilgilerinin elektronik ortama kaydedilmesi işinden oluşan veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmeti olduğu ve yapılan bu işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Odak Temizlik Peyzaj Yemek ve Danışmanlık Hizmeti Tic. Ltd. Şti. Tuzla Devlet Hastanesi işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.