18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        17 Eylül 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7862

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Eylül 2012 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             17 Eylül 2012

      B.01.0.KKB.01-06-289-568

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 17/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7862 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Eylül 2012 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI