15 Eylül 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28412 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:              

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan on dokuz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

1. Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

2. Metal Sac İşlemeci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

3. Metal Kesimci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

4. Metal Kesimci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

5. Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

6. Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

7. Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

8. Program Yapımcısı (Televizyon ve Radyo) (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

9. Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

10. Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

11. Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

12. Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

13. Radyo Teknik Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

14. Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

15. Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

16. Ön Dökümlü Beton Kürcüsü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

17. Ön Dökümlü Beton Öngermecisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

18. Kartonpiyer Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

19. Panel Çatı Kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı