7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Pamukkale niversitesinden:

PAMUKKALE NVERSTES LSANSST ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 11/7/2009 tarihli ve 27285 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pamukkale niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Enstit Kurulu (EK): Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve anabilim/anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesine aadaki beinci ve altnc fkralar eklenmitir.

(5) Dnem sonu snavlar sonucunda, baar notlar; F1, E, D1, D2 ve K olan renciler iin, gz ve bahar yaryl dnem sonu snavlarndan sonra akademik takvimde belirlenen tarihlerde btnleme snavlar yaplr. Baar notlarnn hesaplanmasnda, btnleme snavndan alnan not, dnem sonu snav yerine deerlendirilir.

(6) Btnleme snavlar iin mazeret snav hakk verilmez.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesine aadaki altnc fkra eklenmitir.

(6) Yksek lisans programndaki rencilerin tez nerisinin EYK tarafndan kabul edildii tarihten balayarak, tez danman; danmanln yapt rencilere, haftalk en fazla alt saatlik teorik uzmanlk alan dersi aabilir. Ders ve kredi snrlamasna, dier enstitlerde verilen doktora uzmanlk alan dersleri de dahildir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 (1) Ders ve seminerini baaryla tamamlayan renci, danmann onay ve ABD bakannn gr ile tez nerisini enstitye sunar.

(2) renci, tez yazm esaslarna uygun biimde yazlan ve danmannca onaylanan tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(3) Yksek lisans tez jrisi; EABD/EASD kurulunun nerisi, EABD/EASD bakannn gr ve EYK onay ile atanr. Jri, biri rencinin danman ve en az biri farkl bir anabilim dal veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere en az kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci danman jri yesi olamaz.

(4) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en fazla bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Sadece tez sunumu herkese aktr.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra, jri tez hakknda oy okluu veya oy birliiyle kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, EABD/EASD bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renciye en fazla ay sre verilir. renci bu sre sonunda dzeltilmi tezini enstitye teslim eder ve ayn jri nnde yeniden savunur. kinci savunma sonunda jri tez hakknda oy okluu veya oy birliiyle kabul veya ret karar verir.

(6) Tezin reddedilmesi durumunda; jrinin gerekeli yazl kararna dayanlarak, EABD/EASD kurulu nerisi, EABD/EASD bakannn gr ve EYKnn karar ile renciye ayn veya farkl bir konuda yeniden tez hazrlamas iin sre verilir. Bu durumda tez savunma snav yeniden belirlenen jri ile en az iki yaryllk sre sonunda yaplabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) renci her yarylda en az alt kredilik ders almak zorundadr. Derslerini baaryla tamamlayan renci dnem projesine balamaya hak kazanr. Dnem projesi kredisi saylmayan bir ders olup, EABD/EASD kurulunun belirledii kriterlere gre baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda proje raporunu teslim etmek zorundadr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yeterlik snav; EABD/EASD kurulu nerisi, EABD/EASD bakannn gr ile belirlenen ve EYK tarafndan onaylanan, yllna atanm be kiiden oluan yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Doktora tez jrisi, EABD/EASD kurulunun nerisi, EABD/EASD bakannn gr ve EYK kararyla belirlenir. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be yeden oluur. Ayrca birisi niversiteden, dieri ise baka bir yksekretim kurumunun retim yelerinden olmak zere iki yedek ye seilir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Pamukkale niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

11/7/2009

27285

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/8/2011

28025