7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Pamukkale niversitesinden:

PAMUKKALE NVERSTES NLSANS ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 14/8/2009 tarihli ve 27319 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pamukkale niversitesi nlisans Eitim-retim Ynetmeliinin 7 nci maddesinin onnc fkras yrrlkten kaldrlm, mevcut ondrdnc ve onbeinci fkralar ise onnc ve ondrdnc olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesine aadaki sekizinci fkra eklenmitir.

(8) Btnleme snav sonucunda, baar notu hesaplanrken dersin sorumlu retim eleman tarafndan belirlenmi olan dnem ii ve dnem sonu snavlarna ait oranlar esas alnr. Btnleme snavlar sonras baar puan hesaplanmasnda, ube baar puan ortalamasnn 50den az olduu durumlarda, otomasyon sistemi tarafndan baar puan tekrar hesaplanmaz. Dnem ii ve dnem sonu snavlar puanlarna ait ortalama dorudan baar notu olarak sisteme kaydedilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 30 (1) Snavlar; dnem ii ve genel snavlar olmak zere iki ana gruba ayrlr. Dnem ii snavlar; ksa snav, ara snav ve mazeret snav olarak, rencinin dnem ii almalarn deerlendirmek amacyla yaplr. Genel snavlar ise; rencinin dersin tm zerindeki baarsn belirlemek iin dnem sonu snav btnleme snav, tek ders snav ve muafiyet snav olarak yaplr. Dnem sonu ve btnleme snav dndaki genel snav sonular tek bana dersin baar puann belirler.

(2) Dersin zelliine gre snavlar yazl ve/veya uygulamal olarak yaplabilir.

(3) Ara snav ve genel snavlarn tarihleri, saatleri ve yerleri, ilgili ynetim kurulu karar ile dersin yrtld blm bakanl tarafndan snav tarihinden en az bir hafta nce ilan edilir.

(4) Gerekli hallerde ilgili ynetim kurulu karar ile Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir.

(5) renciler snava ilan edilen gn, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek baka belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadr.

(6) Ksa snav, dnem iinde yaplan ksa sreli bir snavdr. Ksa snavlarn toplamnn dersin baar puanna etkisi bir ara snavdan fazla olmaz. Ksa snavlar, dersin sorumlu retim eleman tarafndan bir hafta nce duyurularak yaplr.

(7) Ara snav, dnem iinde yaplan bir snavdr. Her ders iin en az bir yazl ara snav yaplr.

(8) Mazeret snav, bu Ynetmeliin 31 inci maddesindeki esaslar erevesinde mazeretleri kabul edilen rencilere uygulanr ve snav sonucu rencinin ilgili ara snav notu yerine geer.

(9) Dnem sonu snav genel bir snavdr, dnem sonlarnda yaplr.

(10) Btnleme snav; baarsz olunan veya koullu geilen dersler iin dnem sonu snavlarndan sonra yaplan snavdr. Devamszlk nedeniyle baarsz olunan ve/veya yaz dneminde alnan dersler iin btnleme snav hakk verilmez.

(11) Tek ders snav, genel bir snavdr. Tek ders snavnda baarl olmalar durumunda mezun olabilecek renciler yazl dilekeyle bavurmalar halinde ilgili ynetim kurulu kararyla, tek ders snavna akademik takvimde belirtilen zamanda girmeye hak kazanrlar. Tek ders snav hakkn her renci bir kez kullanabilir.

(12) Muafiyet snav; genel bir snavdr, ilgili kurul tarafndan belirlenen dersler iin akademik takvimde belirlenen tarihlerde uygulanr. Muafiyet snavndan geer not alan renciler, o dersi baarm saylr ve muafiyet snav sonucu dersin baar puan olarak kabul edilir. Muafiyet snavlar Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 31 (1) Geerli bir nedeni olan renci mazeretinin kabul iin, gerekeleri ve mazeretini ispatlayan belgelerle birlikte, mazeretinin sona ermesinden itibaren ara snav mazereti iin i gn iinde, dnem sonu snav mazereti iin be i gn iinde ilgili blm bakanlna bavurur. rencinin mazeretinin kabul edilip edilmeyeceine, Senato tarafndan belirlenen esaslara gre ilgili ynetim kurulu karar verir.

(2) Ara snav dndaki dnem ii deerlendirmelerde ve dnem sonu snavlar dndaki dier genel snavlarda mazeret kabul edilmez ve rencinin sfr (0) ald kabul edilir.

(3) Btnleme snavlar iin mazeret snav hakk verilmez.

(4) Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Pamukkale niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/8/2009

27319

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazetelerin

Tarihi

Says

1

15/7/2010

27642

2

14/8/2011

28025