7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES RENC KAYIT KABUL

LER YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi renci Kayt Kabul leri Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

Kayt ilemi tamamlanan renciye, renci kimlik kart verilir. renci kimlik kartnn kaybolmas halinde, rencinin kayba ilikin beyan zerine yenisi hazrlanr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 renimlerini ilgili mevzuatla belirlenen esaslara gre baar ile tamamlayanlara, aada belirlenen diplomalar verilir. Diplomalarda rencinin blm, program varsa yan dal belirtilir.

a) Meslek Yksekokulu Diplomas: lgili Meslek Yksekokulu Mdr ve Rektr tarafndan imzalanr.

b) Yksekokul Diplomas: lgili Yksekokul Mdr ve Rektr tarafndan imzalanr.

c) Lisans Diplomas: lgili Dekan ve Rektr tarafndan imzalanr.

d) Lisansst Diplomalar: lgili Enstit Mdr ve Rektr tarafndan imzalanr. Lisansst diplomalarda rencinin izlemi olduu programn da ad bulunur.

Lisans program uygulayan Faklte blmlerinde nlisans diplomas almaya hak kazananlara verilen diplomalarda ilgili Dekan ve Rektrn imzalar bulunur. Bu ekilde verilen diplomalarda rencinin grm olduu renim sresi belirtilir.

Btn diplomalarn ekli, lleri ve diplomalara yazlacak bilgiler Senatoca belirlenir.

Abant zzet Baysal niversitesinden diploma alnabilmesi iin, diploma dzeyindeki renim sresinin son iki dneminin Abant zzet Baysal niversitesinde geirilmesi arttr.

Diplomalar hazrlanncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak zere renciye ilgili blm bakan veya enstit anabilim dal bakan ve renci leri Daire Bakannn imzasn tayan geici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Belgenin kayb halinde yeni bir belge hazrlanmaz, rencinin kayba ilikin beyan zerine, hazrlanm olan diplomas verilir.

Diplomann kayb halinde bir defaya mahsus olmak zere, diploma sahibinin kayba ilikin beyan zerine yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma zerine, ikinci nsha ibaresi konulur.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.