7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

VADEL LEM VE OPSYON BORSALARININ KURULU VE ALIMA

ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 23/2/2001 tarihli ve 24327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsalarnn Kurulu ve alma Esaslar Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinde yer alan SPK tanm aadaki ekilde deitirilmi, sz konusu maddeye Opsiyon Szlemesi tanmndan sonra gelmek zere aadaki Kaldral Alm Satm lemleri tanm eklenmitir.

SPK veya Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

Kaldral Alm Satm lemleri: Yatrlan teminat tutar karlnda, her trl dviz, mal, kymetli maden ve Kurulca belirlenecek dier varlklarn kaldral olarak elektronik ortamda alm satm ilemlerini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) deme Gl inde Bulunan Bankerlerin lemleri Hakknda 35 sayl Kanun Hkmnde Kararname ve eklerine gre kendileri veya orta olduu kurulular hakknda tasfiye karar verilmemi olmas,

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulunun ilgili olduu Bakan yrtr.